Kiểm điểm lãnh đạo Sở Y tế TP HCM

Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong liên quan đến việc thanh tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Mắt.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thống nhất với kết luận của Thanh tra TP về việc thanh tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Mắt; các sai phạm, khuyết điểm, thiếu sót như kết luận nêu là nghiêm trọng, cần được kiểm điểm, xử lý trách nhiệm một cách nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân phụ trách lĩnh vực, phạm vi phân công.

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đối với trách nhiệm người đứng đầu, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt (giai đoạn 18-1-2012 đến 18-1-2017), là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp đối với các vi phạm theo kết luận thanh tra.

Thông báo của Văn phòng UBND TP.

Thông báo của Văn phòng UBND TP.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì kiểm điểm, làm rõ vi phạm, khuyết điểm về mặt đảng và chính quyền của ông Tuấn; tập thể, cá nhân lãnh đạo bệnh viện, từ đó đề xuất xử lý trách nhiệm theo đúng quy định.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Y tế phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể lãnh đạo sở và cá nhân lãnh đạo sở vì một thời gian dài đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát Bệnh viện Mắt. Qua kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm của Sở Y tế trong hướng dẫn kiểm tra hoạt động tài chính của Bệnh viện Mắt.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng giao quận 3 kiểm tra công trình xây dựng Phòng kính không phép của Bệnh viện Mắt. Thanh tra TP thành lập đoàn thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng các khoản thu, chi riêng của bệnh viện từ 13-1-2014 đến nay của Khoa Khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao; đề xuất việc chuyển nộp số tiền hơn 280 tỉ đồng là số tiền còn tồn của khoa.

Theo Ph.Anh

Người lao động

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *